Mobilnost z namenom študija in prakse

RAZPIS ZA MOBILNOST Z NAMENOM ERASMUS+ ŠTUDIJA IN PRAKSE V TUJINI (študijsko leto 2016/2017)

Razpis Erasmus+ za mobilnost študentov v študijskem letu 2016/2017

RAZPIS ZA MOBILNOST Z NAMENOM ERASMUS+ ŠTUDIJA IN PRAKSE V TUJINI (študijsko leto 2015/2016)

Razpis Erasmus+ za mobilnost študentov v študijskem letu 2015/2016

Trajanje mobilnosti:

  • z namenom študija: najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev
  • z namenom praktičnega usposabljanja: najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev

Sofinaciranje mobilnosti:

Študent za študij in praktično usposabljanje v tujini lahko prejme Erasmus finančno dotacijo. Višina je odvisna od trajanja in od lokacije mobilnosti. Več informacij je na voljo v razpisu, ki je objavljen spodaj.

Dodatka k osnovni dotaciji:

dodatek za prakso - obvezno za vse študente, ki odhajajo na mobilnost z namenom prakse ( dodatni znesek 100 EUR/mesec)

dodatek za študente z manj možnostmi – se NE izplačuje iz sredstev programa Erasmus+ (sredstva zagovtovljena iz Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)

V PRIMERU, DA JE NA PRAKSI ŠTUDENT Z MANJ MOŽNOSTMI, PREJME DODATEK IZ SREDSTEV EES, KER JE VIŠJI.

DODATKA ZA PRAKSO IN SOCIALNO DEPRIVILIGIRANE SE NAMREČ MED SEBOJ IZKLJUČUJETA.

Pomembno!

V okviru programa E+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali sodelujejo v prilagojenih oz. posebnih programih.

Javni razpis štipendij za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2016 (212. JR)

Razpis je skupaj s prijavno dokumentacijo objavljen na spletni strani sklada.

Do vključno 30. 09. 2016 lahko štipendiranje Erasmus mobilnosti uveljavljajo prijavitelji, navedeni v Prilogi 1 razpisa, vendar največ do števila mesecev iz priloge. Od vključno 1. 10. 2016 dalje do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.5.2017 pa se lahko prijavijo vsi prijavitelji skladno s pogoji razpisa.

Spletna jezikovna podpora Evropske komisije

Del jezikovne priprave: Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS)

Upravičeni do “uporabe” OLS v projektih mobilnosti visokega šolstva med programskimi državami so:

  • Študentje (mobilnost za študij in prakso)
  • Mladi diplomanti

Povezava do predstavitve OLS.  

---

Izkušnje dosedanjih študentskih mobilnosti so na voljo na povezavi:

Izvedene študentske mobilnosti v okviru Erasmus+

Izkušnje s študenti, ki smo jih gostili v okviru Erasmus+