Sodelavci Fakultete za medije

doc. dr. Igor Bahovec 
Rajko Bizjak
Darja Zgonc
doc. dr. Andrej Kovačič
izr. prof. dr. Marko Novak
izr. prof. dr. Mirna Macur
izr. prof. dr. Matej Makarovič
red. prof. dr. Borut Rončević
asist. Alem Maksuti
doc. dr. Janez Balkovec
doc. dr. Bernard Nežmah
dr. Aleš Pavlin
doc. dr. Janja Polajner
doc. dr. Tadej Praprotnik
red. prof. dr. Dejan Jelovac
Marko Peršin
dr. Mitja Reichenberg
izr. prof. dr. Mateja Rek
doc. dr. Mateja Režek
doc. dr. Blaž Rodič
mag. Tomaž Stubelj
mag. Matjaž Škabar
Borko Tepina
izr. prof. dr. Matevž Tomšič
Miha Zakrajšek
dr. Srečo Zakrajšek