Sodelavci Fakultete za medije

doc. dr. Igor Bahovec 

Rajko Bizjak

doc dr. Boris Bukovec
doc. dr. Jože Kocjančič
asist. mag. Andrej Kovačič
izred. prof.  dr. Rok Lampe
asist. Urša Lamut
doc. dr. Mirna Macur
izred. prof. dr. Matej Makarovič
mag. Oton Mlakar

doc dr. Bernard Nežmah

dr. Aleš Pavlin
doc. dr. Janja Polajner
doc. dr. Tadej Praprotnik
Marko Peršin
dr. Mitja Reichenberg
doc. dr. Mateja Rek

doc. dr. Mateja Režek
doc. dr. Blaž Rodič
mag. Tomaž Stubelj
Matjaž Škabar

prof. dr. Peter Šuhel

Borko Tepina
izred. prof. dr. Matevž Tomšič
asist. dr. Nejc Zakrajšek

Miha Zakrajšek

dr. Srečo Zakrajšek